Olet täällä

Vanhus- ja vammaisneuvosto

6.2017-6.2019    
Jäsen  Varajäsen  
Annikki Salonurmi Aira Korkatti Eläkeliiton Kärsämäen yhdistys ry
Maritta Korkatti Anja Mikkola Kärsämäen Sydänyhdistys ry
Aino Jussila, puheenjohtaja Ritva Ojalehto Tules ja Reuma ry
Ulla Ojala Outi Laukkanen Kärsämäen Kehitysvammaisten tuki ry
Raili Pirttisalo Timo Kallio Keski-Pohjan diabetesyhdistys/ Kärsämäen alaosasto
Marketta Lapiolahti, sihteeri Tapio Lohvansuu Kärsämäen Silmutoimikunta

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

  1. Edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä edes auttaa osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätökseen.
  2. Pyrkii edistämään selviytymistä koulutuksessa, asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
  3. Seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
  4. Vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
  5. Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
  6. Kutsuu kunnan alueella toimivien järjestöjen edustajia yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen vähintään kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
  7. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
  8. Valmistelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja antaa toimintakertomuksen sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät asiat.