Olet täällä

Kärsämäen Teollisuusalueen asemakaavan muutos

Kärsämäen Teollisuusalueen asemakaavan kortteleiden 201,202,208,210 ja katu- sekä lähivirkistysalueiden muutos on edennyt kaavaluonnos-vaiheeseen.
Kärsämäen kunnanhallitus on 11.12.2017 § 266 päättänyt asettaa Teollisuusalueen asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n, sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Kärsämäen kunnantoimistossa (Haapajärventie1) 18.12.2017 - 18.1.2018 välisenä aikana.
Kuulutus nähtävänä tästä linkistä