Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta, Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Kuulutukset | Julkaistu: 16.12.2020

Hakija: Vapo Oy

Asia: Kivinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 70/06/2 päästötarkkailumääräysten
muuttaminen, Kärsämäki

ILMOITUS päätöskuulutuksesta

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.12.2020–22.1.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa