Aluevaalit 2022

Tiedote | Julkaistu: 31.12.2021

Kärsämäellä on vaalipäivänä yksi äänestyspaikka (001 Kärsämäki).

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23. tammikuuta klo 9-20 Frosteruksen koululla, C-ovi.

Ennakkoäänestys toimitetaan kirjastossa, Haapajärventie 1

Ke-pe 12.-14.1. klo 9-18

La-su 15.-16.1. klo 10-16

Ma-ti 17.-18.1. klo 9-20

Liikkuva ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti

Keskiviikko 12.1.2022
9.00 – 10.00        Venetpalo, Höykerintien-Venetpalontien risteys, Höykerintie 1
10.30 – 11.00Nurmesperä, Kankaanpääntie-Nurmesjärventien risteys
12.00 – 12.30Hautajoki, Vanha kuivaaja/nylkyvaja, Hautajoentie 329
13.00 – 13.30Sydänmaankylä, Tappisarvi, Pohjoispuolentie 829
14.00 – 14.30 Saviselkä, koulu, Jylhänperäntie 20
15.00 – 15.30Porkkala, Haaraperäntien-Kanaperäntien-Ristisenperäntien risteys
16.00 – 16.30 Ojalehto, kyläkauppa, Ojalehdontie 355
16.45 – 17.15Hallanperä, Hallanperäntien-Luonuanperäntien risteys

Laitoksessa toimitettavasta vaalitoimituksesta ilmoitetaan erikseen Esperi Hoivakoti Frosteruksen ja Kärsämäen vuodeosaston ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä puhelimitse (040 564 1345) tai kirjallisesti kunnantoimistoon viimeistään ti 11.1.2022 ennen kello 16. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana asiointipisteestä ja osoitteesta www.vaalit.fi. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20. Päivästä ilmoitetaan erikseen.

Äänestäjän on ehdottomasti esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä todistus henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kärsämäellä 2.12.2021

Kärsämäen kunnan keskusvaalilautakunta