EDUSKUNTAVAALIT 2019

Tiedote | Julkaistu: 15.2.2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14. päivänä huhtikuuta 2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019. Yleiset ennakkoäänestyspaikat kotimaasta löytyvät tästä.

Kärsämäen kunnan keskusvaalilautakunnan kuulutus

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin, johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa 2019. Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin tiedot sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä 22.2.2019 kello 16 eli tämän ajankohdan perusteella määräytyy äänioikeutetun vaalipiiri, kunta ja äänestysalue. Huomioitavaa on, että mikäli äänioikeutettu muuttaa uudelle paikkakunnalle tämän ajankohdan jälkeen, ei äänioikeus kuitenkaan siirry kuntaan, johon äänioikeutettu on muuttanut.

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää sen postitse viimeistään torstaina 21.3.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänestäjän oman vaalipiirin yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista sekä tieto vaalipäivän äänestyspäivästä.

Äänioikeusrekisterin tiedot ovat tarkastusta varten nähtävillä tai maksutta puhelimitse saatavissa maistraateissa ja niiden yksiköissä arkipäivinä virka-aikana maanantaista 4.3.2019 lukien.

Lisää tietoa vaaleista https://vaalit.fi/, josta löytyy myös ohjeet ja lomake kotiäänestykseen (https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona).