Esiselvitys Pyhäjoen Vitikankosken uoman aiheuttamien tulvahaittojen vähentämiseksi

Tiedote | Julkaistu: 16.6.2021

Meneillään on esiselvityksen laatiminen Vitikankosken uoman aiheuttamien kosken yläpuolisten peltojen tulvahaittojen vähentämiseksi. Esiselvitystä laatii Kärsämäen kunnan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy ja esiselvitys toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kärsämäen kunnan kanssa.  Selvitystyön tarpeen ovat ilmaisseet tulva-alueen viljelijät ja MTK. Selvitystyöhön liittyen alueen maanomistajiin ja viljelijöihin tullaan ottamaan yhteyttä ja alueella tekemään maastotöitä pääasiassa elokuun aikana.

Lisätietoja:

Elisa Puuronen, elisa.puuronen@fcg.fi, p. 040 700 8064