Ilmoitus hakemuskuulutuksesta, Tracegrow Oy

Kuulutukset | Julkaistu: 28.9.2021

Ilmoitus hakemuskuulutuksesta, Tracegrow Oy
Hakmuksen tiedoksiantokuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija: Tracegrow Oy
Asia: Tracegrow Oy:n tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen

Nähtävillä 28.9.-4.11.2021