Ilmoitus hakemuskuulutuksesta, Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Kivinevan turvetuotantoalueen luvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen

Kuulutukset | Julkaistu: 13.9.2022

ILMOITUS hakemuskuulutuksesta kunta, Kivineva

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija Neova Oy
Asia Kivinevan turvetuotantoalueen luvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Kärsämäki

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.9.–20.10.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa