Ilmoitus kuulutuksesta, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus: Kivinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 70/06/2 päätöstarkkailumääräysten muuttaminen, Kärsämäki

Kuulutukset | Julkaistu: 2.10.2020

Kivinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 70/06/2 päätöstarkkailumääräysten muuttaminen, Kärsämäki

ILMOITUS hakemuskuulutuksesta

Kuulutus ja hakemusasiakirjat nähtävillä 2.10.-9.11. www.avi.fi/lupatietopalvelu