Ilmoitus kuulutuksesta, Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutukset | Julkaistu: 6.9.2022

6133_2022_ILMOITUS hakemuskuulutuksesta kunta

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 6.9.–13.10.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa

Hakija: Kanteleen Voima Oy

Asia: Ilkannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 119/11/1 päästötarkkailumääräysten
muuttaminen, Haapavesi ja Kärsämäki