Ilmoitus kuulutuksesta: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutukset | Julkaistu: 8.9.2022

6119_2022 ILMOITUS hakemuskuulutuksesta

Hakija Kanteleen Voima Oy

Asia Venenevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 114/10/1 päästötarkkailumääräysten muuttaminen, Haapavesi ja Kärsämäki

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.9.–17.10.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa