Ilmoitus kuulutuksesta, Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutukset | Julkaistu: 10.3.2023

12567_2022 Ilmoitus hakemuskuulutuksesta

Aluehallintoviraston ilmotus kuulutuksesta.

Hakija: Turveruukki Oy.

Asia: Jylennevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 52/11/1 päästötarkkailumääräysten muuttaminen, Siikalatva ja Kärsämäki.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.3.-17.4.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.