Ilmoitus kuulutuksesta, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutukset | Julkaistu: 5.3.2021

Ilmoitus kuulutuksesta, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus 5.3.2021

Hakijat: Kanteleen Voima Oy ja Peat Power Oy

Asia: Kärsämäennevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 33/07/2 päästötarkkailumääräysten muuttaminen, Kärsämäki

Nähtävänä 5.3.-12.4.2021