Ilmoitus päätöksen yleistiedoksiannosta

Kuulutukset | Julkaistu: 1.11.2023

Ilmoitus päätöksen yleistiedoksiannosta: luonnonsuojelualueen perustaminen tilalle Alatalo, Kärsämäki, nähtävillä 31.10.-8.12.2023
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yleistiedoksianto päätöksestä 31.10.2023 (dnro POPELY/1738/2023), jolla on perustettu luonnonsuojelualue Kärsämäen kunnassa sijaitsevalle tilalle Alatalo, 564-401-878-4.

Ilmoitus, päätös ja karttaliite on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 8.10.-8.12.2023