Julkinen kuulutus, Piipsannevan tuulivoimapuiston (Haapavesi) ympäristövaikutusten arviointi, yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Kuulutukset | Julkaistu: 5.11.2020

Kuulutus Piipsanneva

04 11 2020 Perusteltu päätelmä Piipsannevan tuulivoimahanke

Nähtävillä pito
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä julkaistaan osoitteessa
www.ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva ja sitä koskeva kuulutus osoitteessa
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/kuulutukset. Kuulutus on 30 päivän ajan nähtävillä Haapaveden kaupungin sekä Siikalatvan ja Kärsämäen kuntien internetsivuilla.
Kuntien verkkosivuilta saa myös tietoa hankkeen kaavan etenemisestä