Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Kuulutukset | Julkaistu: 24.8.2023

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä 2_2023

Poikkeamispäätös: 2/2023 Khall 21.8.2023 § 145.
Hakemus: Poikkeamislupa puistomuuntajan rakentamiseksi asemakaavan risteysalueeksi merkitylle alueelle.
Päätös: Kunnanhallitus myönsi haetun poikkeamisen.

Asiakirjat ovat nähtävillä
Kärsämäen kunnan asiointipisteessä 24.8.-24.9.2023