Kaatiaisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 96/2016/1 rauettaminen, Kärsämäki ja Haapavesi

Kuulutukset | Julkaistu: 24.11.2021

Ilmoitus kuulutuksesta

Kuulutus ja päätös on nähtävillä 24.11.2021 – 31.12.2021 https://ylupa.avi.fi