Kärsämäen Halmemäen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmalausunto

Kuulutukset | Julkaistu: 28.2.2023

Yhteysviranomaisen lausunto Kärsämäen Halmemäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, saavutettava

Liite:_Lausunnot_mielipiteet.pdf, saavutettava

Nähtävillä 28.2. – 29.3.2023.