Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavojen valmisteluaineistot (kaavaluonnokset) nähtäville

Kuulutukset | Julkaistu: 17.8.2023

Kuulutus, Kärsämäen ja Siikalatvan Tuulikaarron tuulivoimapuiston yleiskaavojen valmisteluaineistot (kaavaluonnokset) nähtäville

Kaavojen valmisteluvaiheissa järjestetään hankkeen YVA-menettelyn kanssa yhteiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ke 13.9.2023 klo 17–19, Siikalatvan kunnantalolla, Pulkkilantie 4 ja Kärsämäellä to 14.9.2023 klo 17–19, Frosteruksen koulun auditoriossa, Opintie 6. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Linkki sekä ohjeet etäosallistumiseen tulevat internetosoitteeseen: www.ymparisto.fi/tuulikaartotuulivoimaYVA

Kuulutus nähtävillä 17.8.2023-16.10.2023