Kärsämäen kunnan asemakaavan muutos kortteleissa 41,42,42a,340 ja 343. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Tiedote | Julkaistu: 1.9.2020

Kuulutus, asemakaavan muutos 41,42,42a,340 ja 343 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan internet sivuilla osoitteessa:
http://www.karsamaki.fi > ilmoitustaulu > Kuulutukset > Asemakaavan muutokset

Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
on jätettävä joko sähköisesti tai kirjallisesti 30.9.2020 mennessä