Kärsämäen kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Tiedote | Julkaistu: 15.11.2019

Kärsämäen kunnanhallitus on 13.5.2019 § 76 päättänyt aloittaa kunnan rakennusjärjestyksen uudistamistyön.
Kärsämäen kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 31.10.2019 § 30 päättänyt asettaa rakennusjärjestyksen luonnoksen nähtäville.

Rakennusjärjestys luonnos Kärsämäki 2019

Kuulutus Kärsämäen kunnan rakennusjärjestys luonnos 2019