Kärsämäen kunnan tiedote koronavirusepidemian ja Suomen hallituksen 16.3. päätösten johdosta

Tiedote | Julkaistu: 16.3.2020

Kärsämäen kunta, TIEDOTE 16.3.2020

Kaikkien koronaviruksesta aiheutuvien rajoittamistoimenpiteiden tavoitteena on riskiryhmien, erityisesti ikäihmisten suojeleminen sekä epidemian huipun loiventaminen. Kaikkia toimenpiteitä arvioidaan tämän tavoitteen näkökulmasta.  On arvioitu, että iso osa väestöstä tulee sairastamaan koronaviruksen aiheuttaman infektion.

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti Kärsämäen koulut suljetaan keskiviikkona 18.3.2020 pois lukien luokat 1-3 niiden lasten osalta, joiden vanhemmat työskentelevät kriittisillä aloilla. Opetus jatkuu kaikille etäopetuksena ja -opiskeluna.  Päiväkodit jatkavat toimintaansa.

Kärsämäen kunnan ohjeet:

 • yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kunnalliset luottamushenkilöt
 • varhaiskasvatuksen päivähoitoon voi tuoda ainoastaan täysin terveet ja oireettomat lapset, hyvää hygieniaa tulee noudattaa
 • myös lapset, joilla on hyvässä hoitotasapainossa olevia perussairauksia voivat tulla oireettomina päivähoitoon (vastuulääkärin ohje 16.3.2020)
 • kansalaisopiston piirit perutaan ja nuorisotila suljetaan toukokuun loppuun saakka
 • kuntouttava työtoiminta keskeytetään, ylijäämäruoan jakoa pyritään jatkamaan
 • kirjasto suljetaan
 • yhteispalvelun asiakkaat palvellaan pyydettäessä, asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti puhelimitse ja netin välityksellä. Lomakkeita voi hakea ja palauttaa tarvittaessa maanantaista perjantaihin klo 9-15 soittamalla kirjaston numeroon 044-4456852
 • Kärsämäen uimahalli suljetaan toistaiseksi
 • Varhaiskasvatuksen hoitopaikat pidetään toiminnassa, jotta kriittisten alojen henkilöstölle mahdollistetaan työssäkäynti.
 • valtioneuvoston mukaisesti linjataan, että kotona olevat vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista, hoitaisivat lapset kotona eivätkä toisi heitä hoitoon
 • varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin
 • ulkomailta palaavien tulee olla kahden viikon ajan karanteenia vastaavissa olosuhteissa
 • Kärsämäen kunta määrää etätyöhön työntekijänsä, joiden työtehtävät sen mahdollistavat
 • yli kymmenen henkilön tilaisuudet on kielletty Suomen hallituksen toimesta
 • tarkempia tietoja Suomen hallituksen linjauksista osoitteesta vnk.fi


Sosiaalipalveluiden osalta:

 Päiväaikaiset ryhmämuotoiset toiminnot

 • Ikääntyneiden päivätoiminnat suljetaan. 16.3. alkaen ryhmiä ei toistaiseksi järjestetä. Peruutuksen myötä esimies vastaa siitä, että jokaisen kävijän tilanne kartoitetaan, ja mietitään, tuleeko asiakasta tukea jollain muulla tavalla/palvelulla, esim. ateriapalvelu kotiin/ etätapaaminen/ kotihoidon käynti
 • Työ- ja toimintakeskukset suljetaan toistaiseksi 17.3 alkaen. Peruutuksen myötä esimies vastaa siitä, että jokaisen kävijän tilanne kartoitetaan, ja mietitään, tuleeko asiakasta tukea jollain muulla tavalla/palvelulla, esim. ateriapalvelu kotiin /etätapaaminen/ kotikäynti
 • Fysioterapeuttien pitämät ryhmät perutaan toistaiseksi (Esim. neurologiset ryhmät, allasjumpat, kuntosaliryhmät ja hoivakodeissa pidettävät ryhmät)
 • Muisti- / omaishoitajien ryhmät perutaan toistaiseksi. Muistiasioissa voi olla tarvittaessa yhteydessä muistihoitajaan/terveysasemalle ja omaishoidon asioissa omaishoidon vastuuhenkilöön/omatyöntekijään.
 • Oppilashuollon ryhmät, perhekerhot, perhekahvilat, ja muut lapsiperhepalveluidenryhmät (esim. tukihenkilötyöryhmätapaamiset) perutaan toistaiseksi. Peruutuksen myötä esimies vastaa siitä, että jokaisen kävijän tilanne kartoitetaan, ja mietitään, tuleeko asiakasta tukea jollain muulla tavalla/palvelulla, esim. etätapaamisella tai tilanteen vaatiessa yksilökäynnillä.
 • Jokaisen ryhmässä käyvän asiakkaan tietoihin kirjataan, että korona-viruksen vuoksi ryhmät on toistaiseksi peruttu. Lisäksi kirjataan yhdessä asiakkaan ja tämän asioidenhoitajan kanssa suunnitelma, miten sulun aikana toimitaan.

Omaishoidon vapaat

 • Omaishoidon vastuuhenkilö ottaa yhteyttä jokaiseen omaishoidettavaan, jonka omaishoidon vapaat järjestetään vuodeosastolla tai hoiva-/palvelukodissa. Suositellaan, että omaishoidon vapaat siirretään pidettäväksi, kun epidemia on ohi. Jokaisen tilanne kartoitetaan, ja mietitään, tuleeko asiakasta tukea jollain muulla tavalla/palvelulla. Omaishoidon vapaiden järjestäminen vuodeosastolla tai hoiva/palvelukodissa tulee olla viimesijainen vaihtoehto suuren tartuntariskin vuoksi.

Vierailut yksiköissä

 • Vierailukielto on voimassa kaikissa yksiköissä. Vierailuja voidaan sallia erityisen poikkeuksellisista syistä, esim. terminaalivaiheen asiakkaat/potilaat tai ahdistunut asiakas, joka kaipaa kovasti läheistään. Tällöin ehdoton edellytys on, että vierailijalla ei ole infektio-oireita. Vierailija opastetaan huolelliseen käsien pesuun heti yksikköön saapuessa ja vierailun tulee tapahtua asiakkaan omassa huoneessa, eikä vierailuun saa käyttää yhteisiä tiloja.

Yhteiset ruokailut

 • Suositellaan, että ruokailuja ei järjestettäisi isoissa ryhmissä. Kotona asuvien asiakkaiden ruokailu pyritään järjestämään kotiin vietävien aterioiden turvin.
 • Yhteisistä ruokailuista ohjeistetaan tarkemmin myöhemmin