Kärsämäen uudet teollisuustiet

Teknisen osaston ilmoitukset | Julkaistu: 21.1.2019

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Kärsämäen kunnan kolmelle teollisuusalueelle uutta tiestöä 1680 metriä (Suomelantie 380 m, Kaaritie 480 m, Paanutie 600m ja Ahjotie 220 m). Suunnitellaan Suomelan alueen liittymät ja kanavoinnit.

Hankeen tilannekatsaus:

Hankesuunnitelman mukaiset rakentamistoimenpiteet on aloitettu Suomelantiellä ja Paanutiellä. Paanutietä on rakennettu rakennekerrosten osalta n. 100 m. Kaaritien valaistuksen loppuosa ja päällystäminen on suoritettu loppuun. Ahjotien valaistus ja päällystäminen suoritetaan syksyllä 2019.