KIINTEISTÖVEROSELVITYS JA RAKENNUSREKISTERIN LAADUN PARANNUSPROJEKTI KÄYNNISTYMÄSSÄ

Teknisen osaston ilmoitukset | Julkaistu: 15.6.2020

Kunnassa on käynnistymässä alkukesästä kiinteistöveroselvitys, jonka tarkoituksena on selvittää Kärsämäen kunnan alueella olevat kiinteistöt ja rakennukset, joiden tulisi olla kiinteistöveron piirissä. CGI Suomi Oy on suorittanut selvityksen ensimmäisen vaiheen rekistereiden analysoinnin, jonka perusteella kunnan alueella on todettu olevan rakennusrekisterissä enemmän rakennuksia kuin verottajalla.

Tärkeä osa kiinteistöverotusta on oikea rakennustieto. Rakennusrekisterin laadunparannustyön tavoitteena on saada aikaan rakennusrekisteri, joka sisältää halutulla tasolla kaikki kunnan rakennukset ja joiden sijainti-, omistaja- ja ominaisuustieto ovat oikein. Ajantasainen tieto palvelee kuntaa ja muita toimijoita monissa tarkoituksissa mm. paikkatietojärjestelmän perustana, sillä väestö- ja monet muut rekisterit paikantuvat kartalle rakennusten sijainnin kautta.

Kiinteistöveroselvitys ja rakennusrekisterin laadunparannus tehdään vertaamalla eri rekistereitä ja korjaamalla niissä olevia tietoja. Tietojen selvittämisessä ja korjauksessa ollaan tarvittaessa yhteydessä kiinteistön omistajiin kirjeellä, jossa omistajilta pyydetään lisätietoja. Selvityksen tekijät voivat myös käydä tarkastamassa/mittaamassa rakennukset paikan päällä tarvittaessa.

Hankkeen projektipäälliköksi on Tekninen lautakunta kokouksessaan 12.3. valinnut Kärsämäen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajan Mikko Vainion. Projektityöntekijä palkataan Kuntarekryssä päättyvän haun jälkeen.