Kokkopetäikön tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi, yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Kuulutukset | Julkaistu: 25.9.2023

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/kokkopetaikontuulivoimahankeyva ja sitä koskeva kuulutus osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/kuulutukset.
Kuulutus on 30 päivän ajan nähtävillä myös vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla.

KUULUTUS Perustellusta päätelmästä Kokkopetäikkö

yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Pyhäjärven Kokkopetäikön YVA-selostuksesta

Lausunto Pyhäjärven Kokkopetäikön tuulivoimapuistohankkeen Natura-arvioinnista Nurmesjärvi 

Liite1, Lausunnot mielipiteet