Koronasuositukset Kärsämäellä 22.9. alkaen – Pohjois-Pohjanmaa epidemian perustasolle, perustason maskisuositukset käyttöön.

Tiedote | Julkaistu: 23.9.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi 21.9. kokouksessaan, että epidemiatilanteen säilyessä tasaisena ja rokotekattavuuden samaan aikaan noustessa alue on palannut koronaepidemian perustasolle, minkä vuoksi alueella otetaan käyttöön perustason maskisuositukset.

Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaasta väestöstä 81,4 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, Kärsämäellä vastaava lukema on 78,9 prosenttia. Maakunnassa kaksi rokoteannosta saaneita yli 12-vuotiaista on nyt 63,1 prosenttia ja Kärsämäellä 66,7 prosenttia.

Kärsämäkisiä kehotetaan edelleen hakeutumaan koronarokotuksiin, vaikka epidemiatilanne paikkakunnalla on ollut pitkään hyvä. Rokotuksen ottamalla voi suojella niin itseään kuin läheisiäänkin koronatartunnalta ja erityisesti taudin vakavalta muodolta, riittävän rokotekattavuuden avulla pystymme avaamaan yhteiskuntaa. Kolmatta rokoteannosta tarjotaan niille 12 vuotta täyttäneille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia.

Kärsämäen kunta jatkaa suositusten noudattamista. Ohjeita ja rajoituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla, mikäli valtion ohjeistus tai Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän suositukset muuttuvat. Tuoreimmat ohjeet ja tiedot löydät Kärsämäen kunnan internet-sivuilta.

Tapahtumat

·         Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen.

Etätyö

·         Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Maskisuositukset (koskee yli 12-vuotiaita)

·         Joukkoliikenteessä.

·         Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

·         Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

·         Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä kaikille työntekijöille, asiakkaille sekä vierailijoille.

·         Korkean riskin tapahtumissa, kuten sisätiloissa järjestettävissä massatapahtumissa.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

·         Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.

·         Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa. Vierailut tulee sopia henkilökunnan kanssa etukäteen.

Ravitsemusliikkeet

  • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Rokottaminen

Rokotukselle voivat edelleen varata ajan yli 12- vuotiaat jotka eivät ole vielä saaneet koronarokotetta.