Koronasuositukset Kärsämäellä–rajoittamistoimenpiteet jatkuvat 15.1.2022 saakka

Tiedote | Julkaistu: 30.12.2021

Koronasuositukset Kärsämäellä–rajoittamistoimenpiteet jatkuvat 15.1.2022 saakka

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueen rajoituspäätöksiä 15. tammikuuta 2022 saakka. Määräys kieltää kokonaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Lisäksi asiakas- ja yleisötilat yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat pysyvät suljettuna. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Kärsämäen kunta jatkaa suositusten noudattamista. Ohjeita ja rajoituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla, mikäli valtion ohjeistus tai Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän suositukset muuttuvat. Tuoreimmat ohjeet ja tiedot löydät Kärsämäen kunnan internet-sivuilta.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

 • Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kokonaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 15.1.2022 saakka,

Yleiset tilat

 • Aluehallintovirasto määrää ajalla 15.1.2022 saakka tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 6 tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Em. tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

 

 • Kärsämäen kunta sulkee hallinnassaan olevat Aluehallintoviraston määräyksen mukaiset tilat ajalla 15.1.2022 saakka: liikuntatilat, Konttimäki, Konttila, Venetpalon hiihtomaja, Koivupuiston uima-allas. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Yksityistilaisuudet

 • suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.

Etätyö ja etäkokoukset

 • suositellaan etätyötä ja etäkokouksia laajasti kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Maskisuositukset (koskee yli 12-vuotiaita)

 • aina julkisissa sisätiloissa.

 

 • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin

ulkopuolella.

 

 • joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

 

 • peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa koulujen työntekijöille ja neljännen sekä sitä ylempien

luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa.

 

 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus koskeen myös

omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita

 

 

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
 • Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa. Vierailut tulee sopia henkilökunnan kanssa etukäteen.

Ravitsemusliikkeet

 • Pohjois-Pohjanmaata koskevat valtioneuvoston leviämisalueille asettamat rajoitukset ravitsemusliikkeiden aukioloajoista ja asiakaspaikkamääristä.

 

Kotitestit

 • Koordinaatioryhmä suosittelee antigeeni-kotitestejä hyvänä lisänä terveydenhuollossa tehtävien koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Negatiivisella kotitestillä ei voi vapautua virallisesta eristyksestä tai karanteenista. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeenitestiä, eikä esimerkiksi vasta-ainetestiä

 

Rokottaminen

Rokotusta tarjotaan kaikille 5–11-vuotiaille lapsille Valtioneuvoston koronarokotuksia koskevan asetuksen mukaisesti, joka on tullut voimaan 23.12.2021.

THL kuitenkin korostaa, että kaikkien 5–11-vuotiaiden rokottamisen aloittaminen ei saa hidastaa tehosteannosten antamista vakavan koronavirustaudin riskiryhmille.

Alaikäinen voi itse päättää koronarokotuksestaan, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään asiasta. Lapsen itsenäiselle päätökselle ei ole laissa määritelty ikärajaa, ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus.

THL suosittelee kolmansia koronarokoteannoksia:

 • Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
 • Lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä rokotetuille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
 • Kaikille 60 vuotta täyttäneille
 • Laitoksissa ja hoivakodeissa asuville 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
 • Lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2. kuuluville 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
 • Koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle sekä muuta kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Lisäksi THL suosittelee, että kolmatta koronarokoteannosta tarjotaan kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Voimakkaasti immuunipuutteisille suositellaan kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta. 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Kolmannen rokotteen tarvitsevat tällä hetkellä etenkin vanhemmat ihmiset, sillä ikä on merkittävin vakavalle koronataudille altistava tekijä. Rokotteiden tarjoama suojateho näyttää myös heikkenevän iäkkäämmillä ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla ihmisillä muuta väestöä nopeammin.

Alla puhelinnumero ja ohjeet, josta itse soittamalla ajan voi varata.

Rokotusaika varataan SOITTAMALLA terveyskeskukseen p.044-4456 941, valitse linja numero 4, avoinna klo 10-15. Noudattakaa ja kuunnelkaa loppuun asti takaisinsoittojärjestelmän ohjeet.

Kun soitatte takaisinsoittojärjestelmään, odotelkaa rauhassa yhteydenottoa. Soitamme teille takaisin 0-5 työpäivän kuluessa.

Jos rokotteita on, aika on varattavissa, mutta muutoin ellei rokotteita ole saatu, TeleQ tiedote ilmoittaa tilanteesta erikseen. Muista Teleq:n linjoista EI OLE SAATAVILLA KORONAROKOTE AJANVARAUSTA.