Korteperän tuulivoimahanke, Haapajärvi, YVA-kuulutus

Kuulutukset | Julkaistu: 16.8.2023

Kuulutus_Korteperan tuulivoimahanke saavutettava

Infinergies Finland Oy, Korteperän tuulivoimahanke, Haapajärvi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Haapajärven kaupungissa sijaitsevalle Korteperän alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 18 tuulivoimalan rakentamista (VE1).
Yhden tuulivoimalan kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW. Korteperän hankealueen pinta-ala on noin 17 neliökilometriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 16.8.2023–14.9.2023 Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäenkunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa: www.ymparisto.fi/korteperantuulivoimaYVA