Kuntavaalit 2021

Tiedote | Julkaistu: 31.5.2021

Keskusvaalilautakunta tiedottaa


KUNTAVAALIT 2021
toimitetaan sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021 kello 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Ehdokaslista 13.6.2021

Vaalipäivän äänestyspaikka
001 Kärsämäki                    Frosteruksen koulu, Opintie 6, C-ovi

Ennakkoäänestys toimitetaan kirjastossa, Haapajärventie 1.
26.5. ja 2.6.2021    keskiviikko            kello 9.00 – 17.00
27.5. ja 3.6.2021    torstai                   kello 9.00 – 17.00
28.5. ja 4.6.2021    perjantai               kello 9.00 – 17.00
29.5. ja 5.6.2021    lauantai                kello 10.00 – 15.00
30.5. ja 6.6.2021    sunnuntai            kello 10.00 – 15.00
31.5. ja 7.6.2021    maanantai           kello 9.00 – 20.00
1.6. ja 8.6.2021      tiistai                     kello 9.00 – 20.00

Mikäli koronavirustilanne jatkuu, suositellaan että äänestysajan ensimmäinen tunti varataan ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville.

Laitoksessa toimitettavasta vaalitoimituksesta ilmoitetaan erikseen Esperi Hoivakoti Frosteruksen ja Kärsämäen vuodeosaston ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys
Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä puhelimitse (044 – 445 6811) tai kirjallisesti kunnantoimistoon viimeistään ti 1.6.2021 ennen kello 16. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana asiointipisteestä ja osoitteesta karsamaki.fi. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20. Päivästä ilmoitetaan erikseen.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen -lomake

Äänestäjän on ehdottomasti esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä todistus henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa henkilökortista ei peritä maksua, mutta korttia haettaessa on oltava mukana 2 poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kärsämäellä 13.4.2021

Hanna Karsikas                                        Kati Partanen
puheenjohtaja                                          sihteeri