Kuulutus, Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille

Kuulutukset | Julkaistu: 27.1.2021

Kuulutus Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille

Hautakankaan OAS ja YVA suunnitelma

Hautakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen arkeologinen inventointi

Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana 27.1.2021 – 26.2.2021. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (26.2.2021 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:
pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai Pyhäjärven kaupunki,
Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi