Kuulutus Kärsämäen Riitamaan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kuulutukset | Julkaistu: 13.10.2022

KUULUTUS_OAS_Riitamaa_Kärsämäki_2022_10_12

Riitamaan tuulivoimahanke, OAS

Riitamaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 25.10.-26.11.2022 kunnan internetsivuilla sekä kunnantoimistolla ja kirjastossa.