Kuulutus, Kokkopetäikön tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Kuulutukset | Julkaistu: 22.2.2022

Pyhäjärven kaupungin Kokkopetäikön alueelle on suunnitteilla tuulivoimapuisto. Hanketta suunnittelee Infinergies Finland Oy. Pinta-alaltaan n. 1400 ha suunnittelualue sijoittuu kaupungin luoteisnurkkaan rajautuen Haapajärven kaupungin rajaan. Myös Kärsämäen kunnanraja sijaitsee alueen läheisyydessä. Lähialueelle sijoittuu
myös useita muita jo toteutettuja tai suunnitteilla olevia tuulivoimapuistoja.

Kokkopetäikön tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.3.-1.4.2022

INF_YVA_OAS_KUULUTUS_Kokkopetäikkö

Asiakirjat nähtävillä 2.3. alkaen Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla  https://www.pyhajarvi.fi/fi/kokkopetäikön-tuulivoimanyleiskaava ja  Ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/kokkopetaikontuulivoimahankeYVA