Kuulutus koskien Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville.

Kuulutukset | Julkaistu: 1.8.2022

Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluaineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä kuulemista varten 3.8.-19.9.2022.