Kuulutus, Päätös asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä

Kuulutukset | Julkaistu: 4.1.2019

Kuulutus, Päätös asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä

Asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen on 4.1.-4.2.2019 yleisesti nähtävillä jätelautakunnan toimialueen kunnissa sekä Ylivieskan kaupungin kotisivuilla www.ylivieska.fi>viralliset ilmoitukset