Kuulutus, päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta

Kuulutukset | Julkaistu: 9.1.2019

Kuulutus, Porsasmaki Oy, YVA-päätos

Kuulutus ja päätös ovat yleisön nähtävillä Kärsämäen kunnan Asiointipisteessä 9.1.-22.1.2019 ja sähköisesti osoitteessa:
www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset > Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus