KUULUTUS Piipsannevan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen täydennys

Kuulutukset | Julkaistu: 21.12.2022

YVA_kuulutus Piipsanneva sähkönsiirto

Arviointiselostus nähtävillä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat paperiversioina nähtävillä 21.12.–20.2.2023:
Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1
Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64 B
Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, Pulkkila
Piippolan kirjasto, Keskustie 11, Piippola
Kärsämäen kunnantalo ja kirjasto, Haapajärventie 1
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu

YVA-selostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva