Kuulutus, Piipsannevan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtäville

Kuulutukset | Julkaistu: 24.6.2020

Kuulutus_Piispsanneva_YK_luonnos_Rv1

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä Haapaveden kirjastolla sekä kaupungin internetsivuilla:
https://www.haapavesi.fi/piipsannevan-tuulipuiston-yleiskaava

Nähtävänä 24.6.2020-31.8.2020