Kuulutus Pyhäjärven Nurmesnevan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kuulutukset | Julkaistu: 17.10.2022

KUULUTUS_OAS_Nurmesneva_Pyhäjärvi_2022_10_12 (2)