Kuulutus, Uposenmäen tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutukset | Julkaistu: 28.8.2023

Uposenmaki_OAS_KUULUTUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kuulemista varten 6.9.-6.10.2023 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:
• Pyhäjärven kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja kirjastossa
• Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla

Nähtävillä olevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 6.10.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi.