Kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutukset | Julkaistu: 26.10.2022

VHaO-paatos_nro_22-0044-1_tiedoksi_julkinen_kuulutus_26.10.2022

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.10.2022 nro 22/0044/1, valitus vesitalousasiassa, Pyhäjärven säännöstelyluvan muuttaminen sekä kalatalous- ja tarkkailuvelvoitteen asettaminen, Pyhäjärvi ja Kärsämäki.

Kuulutus ja päätösasiakirja nähtävillä 26.10.-2.12.2022

Päätöksiä koskevat julkiset kuulutukset – Vaasan hallinto-oikeus