Kuulutus, valtioneuvos päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027

Kuulutukset | Julkaistu: 21.12.2021

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Asia: Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt Manner–Suomen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2022–2027.

Kuulutus ja päätöksen nähtävillä olo: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut julkisella kuulutuksella tiedoksi
valtioneuvoston päätöksen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Julkinen kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 ELYkeskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse
ELY-keskus).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa asian diaarinumero on
POPELY/2202/2020.