Kuulutus: Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta

Kuulutukset | Julkaistu: 21.12.2021

MHS VN päätös kuulutus

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoitosuunnitelmasta.
Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.
Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 myös elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELYkeskus).
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuulutettavana oleva valtioneuvoston päätös sekä siihen liittyvät asiakirjat ovat sähköisenä luettavissa verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.