Kärsämäen kunta pyytää tarjousta opetustoimen kuljetuksista lv. 2019-2021

Sivistysosaston ilmoitukset | Julkaistu: 13.5.2019

Kärsämäen kunta pyytää tarjouksia opetustoimen kuljetuksista seuraaville reiteille;
– Miiluranta
– Ojalehto
– Nurmesperä

Hankintasopimuksen voimassaoloaika on 7.8.2019- 4.6.2021.

Tarjousasiakirjat on julkaistu Julkisten hankintojen tietokannassa (Hilmassa).
Tarjoukset tulee jättää 27.5.2019 klo 13 mennessä.