Opiskelija-avustukset haettavana 1.5.-31.5.2023

Tiedote | Julkaistu: 2.5.2023

KÄRSÄMÄEN KUNTA                                            

 

OPISKELIJA-AVUSTUS

Kärsämäen kunta myöntää vuonna 2023 opiskelijatukea Kärsämäellä henkikirjoilla oleville ulkopaikkakunnalla
opiskeleville. Tukeen oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka opiskelun aikana asuvat muualla kuin Kärsämäellä.
Tämä hakukierros koskee syyslukukauden 2022 ja kevätlukukauden 2023 opiskelua.
Hakuaika 1.5.-31.5.2023

OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT

  1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskelija on oikeutettu opiskelija-avustukseen. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä siten, että avustukseen varattu vuotuinen määräraha 5000 euroa (2500 euroa/lukukausi) jaetaan tukeen oikeutettujen kesken kuitenkin siten, että avustuksen suuruus on enimmillään 100 euroa/lukukausi.

 

  1. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 5.4 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään 25 viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.

 

  1. Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy koti-kuntalain 2 §:n ja verotusmenettelyssä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä 31.12. Tukeen oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka opiskelun aikana asuvat muualla kuin Kärsämäellä.

 

  1. Avustus maksetaan hakemusten perusteella kesäkuussa 2023.

 

  1. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus – vähintään yksi lukuvuosi, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella, jossa on ao. oppilaitoksen edustajan allekirjoitus.

 

  1. Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää kunnanjohtaja.

 

  1. Avustus on saajalleen veronalaista tuloa, jonka vuoksi verokortti tarvitaan etuuden maksuun. Jos verokorttia ei toimiteta, vero pidätetään 60 % mukaan.

 

Liitteeksi: Verokortti, oppilaitoksen todistus opiskelun kestosta.

Hakemus on avoinna osoitteessa www.akkuna.fi 1.5.-31.5.2023, myös liitteet voi skannata Akkunan kautta.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkolomaketta, voit tulostaa lomakkeen Kärsämäen kunnan nettisivuilta www.karsamaki.fi – lomakkeet ja toimittaa sen Asiointipisteeseen Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki. Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804