Opiskelija-avustukset haettavana

Tiedote | Julkaistu: 4.5.2020

Kärsämäen kunta myöntää vuonna 2020 opiskelijatukea Kärsämäellä henkikirjoilla oleville ulkopaikkakunnalla opiskeleville.

Tämä hakukierros koskee syyslukukauden 2019 ja kevätlukukauden 2020 opiskelua ja hakuaika päättyy 29.5.2020.

Alla on määritelty tarkemmat kunnanhallituksen hyväksymät tuen myöntämisehdot.

Lomakkeen tuen hakemiseksi saa tulostettua , tai sen voi täyttää verkossa ja lähettää sähköpostitse.

OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT
1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskelija on oikeutettu opiskelija-avustukseen. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä siten, että avustukseen varattu vuotuinen määräraha 5000 euroa (2500 euroa/lukukausi) jaetaan tukeen oikeutettujen kesken kuitenkin siten, että avustuksen suuruus on enimmillään 100 euroa/lukukausi.

2. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan
päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 5.4 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, edellytetään opetus- ja
koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään 25 viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja
ei katsota päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai -opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.

3. Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelyssä annetun lain 5 §:n mukaisesti.
Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä 31.12. Tukeen oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka opiskelun aikana asuvat muualla kuin
Kärsämäellä.

4. Avustus maksetaan hakemusten perusteella kesäkuussa 2020.

5. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus -vähintään yksi lukuvuosi, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella, jossa on ao. oppilaitoksen edustajan
allekirjoitus

6. Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää
kunnanjohtaja.

7. Avustus on sen saajalle veronalaista tuloa.

 

OPISKELIJA-AVUSTUS HAKEMUSLOMAKE

Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄMÄKI, tai suojattuna sähköpostina menemällä sivulle www.turvaposti.fi kirjoita kenttään ”lähetä turvapostia vastaanottajalle” vastaanottajan sähköpostiosoite ja klikkaa ”lähetä”, seuraa sivuston antamia ohjeita. Huom, lähetys kuitattava lopuksi omasta sähköpostiosoitteestasi. Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804