Päätös riskiarvioinnin hyväksymisestä Kärsämäen Vesihuolto Oy

Kuulutukset | Julkaistu: 7.10.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä vedenjakelualueella Kärsämäen Vesihuoltolaitos/Verkosto

Päätöksen tiedoksianto

Päätös riskiarvioinnin hyväksymisestä

 

Päätös on nähtävillä 6.10.- 27.10.2021