Pohjois-Pohjanmaa leviämisvaiheeseen – Koordinaatioryhmän suositukset koko maakuntaan

Tiedote | Julkaistu: 1.12.2020

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaviruksen kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen viikonlopun aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että tartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin, tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli kymmenen prosenttia ja positiivisten näytteiden osuus on yli kaksi prosenttia.

Jokaisen tulee vähentää päivittäisten kontaktiensa määrää. Koronavirustestiin tulee hakeutua hyvin herkästi lievilläkin oireilla. Testiin tulee varata aika etukäteen terveyskeskuksesta. Lievissäkin oireissa on pysyttävä kotona, kunnes osoitettu testillä, että kyseessä ei ole korona. Sairaana ei mennä töihin, kouluun, harrastuksiin tai kyläilemään.

Leviämisvaiheen suositukset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa 18.12. asti. Kärsämäen kunta siirtyy noudattamaan suosituksia.

Yleisötilaisuudet 

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla liikuttaessa.

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta Kärsämäellä keskeytetään sekä sisällä että ulkona 1.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta Kärsämäellä keskeytetään sekä sisällä että ulkona 1.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.

 Julkiset tilat

 • Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.

Kärsämäen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan (mm. kunnantoimisto, liikuntatilat, Konttila, Konttimäki, Kutomo, Poppeli, Nahkuri, Venetpalon hiihtomaja) 1.12.2020–18.12.2020 ja suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan samoin. Asiointipisteessä ja kirjastolla rajoitettu palvelu. Kirjastosta voi noutaa varattuja aineistoja lainaan. Asiointipisteessä on mahdollista hoitaa välttämätön asiointi ja asiakaspäätteen käyttö ajanvarauksella.  

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.12.2020–18.12.2020 asumispalveluissa, hoivayksiköissä sekä vuodeosastolla (pl. saattohoito), mahdolliset vierailut on sovittava erikseen etukäteen.

Toimintakeskuksen toimintaa sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen.

Opetuksen järjestäminen

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Kärsämäen lukio siirtyy kokonaisuudessaan etäopetukseen 1.12.2020 alkaen joululomaan saakka. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä tarkemmin Wilman kautta.

Peruskoulussa koulupäivää tiivistetään keskeyttämällä kaikki kerhotoiminta. Välitunteja porrastetaan, niillä ollaan väljästi ja vain omissa ryhmissä. Käytävällä kohtaamiset toisen luokan kanssa pyritään välttämään. Ruokailut porrastetaan. Koulun liikuntatunneilla huomioidaan tehostetusti etäisyydet ja hygienia. Vierailijakäynnit keskeytetään. Huoltajia tiedotetaan asioista tarkemmin Wilman kautta.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.