Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava vireille

Kuulutukset | Julkaistu: 22.10.2021

KUULUTUS

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.10.-3.12.2021   Pohjois-Pohjanmaan liiton toimipisteessä,
Poratie 5, 90140 Oulu sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Lisäksi se on koko
kaavoitusprosessin ajan Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa
www.pohjois-pohjanmaa.fi/ilmastomaakuntakaava