Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia jatketaan helmikuun 1. päivään saakka, abiturienteille avataan mahdollisuus valmistautua ylioppilaskirjoituksiin lähiopetuksessa.

Tiedote | Julkaistu: 20.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi 19.1. kokouksessaan, että koronaepidemia on palautunut alueella leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Alueelle aiemmin annettujen suositusten voimassaoloa jatketaan 1.2.2021 asti. Muutoksena aikaisempiin suosituksiin koordinaatioryhmä linjasi, että ylioppilaskirjoituksiin valmistava opetus voidaan järjestää lähiopetuksena, vaikka toinen aste ja korkeakoulut muutoin jatkavatkin etäopetuksessa. Myös alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta voidaan käynnistää. Kärsämäen kunta jatkaa suositusten noudattamista. Ohjeita ja rajoituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla, mikäli valtion ohjeistus tai Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän suositukset muuttuvat.

Yleisötilaisuudet 

 • Aluehallintoviraston päätöksellä sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön 1.2.2021 asti.

Julkiset tilat

 • Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.
 • Kärsämäen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan (mm. kunnantoimisto, liikuntatilat (pl. lasten ja nuorten harrastukset), Konttila, Konttimäki, Kutomo, Poppeli, Nahkuri, Venetpalon hiihtomaja) 1.2.2021 saakka ja suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan samoin. Asiointipisteessä ja kirjastolla rajoitettu palvelu. Kirjastosta voi lainata varuksia ja aineistoa, suositellaan nopeaa asiointia. Asiointipisteessä on mahdollista hoitaa välttämätön asiointi ja asiakaspäätteen käyttö ajanvarauksella.

Maskisuositukset (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla ja julkisissa liikennevälineissä liikuttaessa (mm. kaupat, pankit, julkiset palvelut, koulut, oppilaitokset, työpaikat).

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta Kärsämäellä keskeytetään sekä sisällä että ulkona 1.2.2021 saakka. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.
 • Lasten ja alle 18 v. nuorten ryhmäharrastustoiminta voidaan käynnistää alle 10 henkilön ryhmissä 21.1.2021.
 • Harrastustoiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa ja heidän tulee ottaa huomioon annetut ohjeistukset.
 • Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin. Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.2.2021 saakka asumispalveluissa sekä hoivayksiköissä, mahdolliset vierailut on sovittava erikseen etukäteen. Vuodeosastolla saattohoitopotilaan omaisten vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa erikseen.

Opetuksen järjestäminen

 • Kärsämäen lukio jatkaa etäopetuksessa 1.2.2021 saakka, abiturienteille avataan mahdollisuus valmistautua ylioppilaskirjoituksiin lähiopetuksessa 21.1.2021 alkaen ja muille opiskelijoille välttämätön lähiopetus on mahdollista.  Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä tarkemmin Wilman kautta.

Etätyösuositus ja etäkokouskäytännöt

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Rokottaminen

 • Rokotukset ovat Kärsämäellä käynnistyneet viikon 2 alussa ja etenevät kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon kiireellistä hoitoa antavasta henkilöstöstä sekä iäkkäiden henkilöiden asumispalvelun henkilöstöstä ja asukkaista.
 • Tietoa laajasti väestölle tarjottavien joukkorokotusten ajankohdasta ei ole. Seuraa tiedotusta rokotusten etenemisestä kunnan internetsivuilla sekä seuraavissa Kaiku-tiedotteissa.