Pohjois-Pohjanmaan leviämisvaiheen suosituksia jatketaan tammikuun 18. päivään saakka

Tiedote | Julkaistu: 16.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 15.12. pidetyssä kokouksessaan, että alueella voimassa olevia suosituksia jatketaan maanantaihin 18.1.2021 saakka. Vaikka suunta on oikea, ei vielä ole aika huokaista helpotuksesta. Erityisesti joulun ja vuodenvaihteen viettoon toivotaan koronaturvallista juhlamieltä.

Koronatartuntojen määrä on Pohjois-Pohjanmaalla ollut kuluneen viikon aikana hienoisessa laskussa. Tartuntoja todetaan kuitenkin edelleen ja tartuntaketjuja havaitaan yhä enemmän eri puolilla maakuntaa. Tartunnat eivät enää keskity vain Oulun kaupungin alueelle.

Tartuntoja on tapahtunut nyt erityisesti perhepiirissä, työpaikoilla ja erilaisissa kyläily- ja vierailutilanteissa. Ennen joululomille suuntaamista esimerkiksi työpaikoilla tulisikin vielä jaksaa kiinnittää huomiota maskin käyttöön ja muihin korona-ajan hygieniaohjeisiin, erityisesti tauko- ja ruokailutilanteissa. Näin varmistetaan mukavammat joulunpyhät sekä itselle että työkavereille.

Leviämisvaiheen suositusten voimassaoloa jatketaan 18.1.2021 asti. Kärsämäen kunta jatkaa suositusten noudattamista.

Yleisötilaisuudet 

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla liikuttaessa.

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

Aikuisten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta Kärsämäellä keskeytetään sekä sisällä että ulkona 18.1.2021 saakka. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.

Lasten (alle 12v.) ryhmäharrastustoiminta Kärsämäellä voidaan käynnistää 11.1.2021 alkaen. noudattaen ryhmämuotoiseen harrastamiseen annettuja tarkennettuja turvallisuusohjeita sekä sisällä että ulkona. Yhdistykset ja urheiluseurat voivat toimia samoin.

 Julkiset tilat

 • Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.

Kärsämäen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan (mm. kunnantoimisto, liikuntatilat (pl. lasten harrastustoiminta), Konttila, Konttimäki, Kutomo, Poppeli, Nahkuri, Venetpalon hiihtomaja) 18.1.2021 saakka ja suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan samoin. Asiointipisteessä ja kirjastolla rajoitettu palvelu. Kirjastosta voi lainata varuksia ja muuta aineistoa. Asiointipisteessä on mahdollista hoitaa välttämätön asiointi ja asiakaspäätteen käyttö ajanvarauksella.  

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 18.1.2021 saakka asumispalveluissa sekä hoivayksiköissä, mahdolliset vierailut on sovittava erikseen etukäteen. Vuodeosastolla saattohoitopotilaan omaisten vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa erikseen.

Toimintakeskuksen toimintaa sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen.

Opetuksen järjestäminen

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Kärsämäen lukio jatkaa etäopetuksessa 18.1.2021 saakka, välttämätön lähiopetus on mahdollista.  Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä tarkemmin Wilman kautta.

Peruskoulussa välitunteja porrastetaan, niillä ollaan väljästi ja vain omissa ryhmissä. Käytävällä kohtaamiset toisen luokan kanssa pyritään välttämään. Ruokailut porrastetaan. Koulun liikuntatunneilla huomioidaan tehostetusti etäisyydet ja hygienia. Vierailijakäynnit keskeytetään. Huoltajia tiedotetaan asioista tarkemmin Wilman kautta. Kerhotoiminta voidaan käynnistää 11.1.2021 alkaen turvallisuusohjeet huomioiden.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.